Wynajem kserokopiarek

Dzierżawa, wynajem kserokopiarek i drukarek.

Dzierżawa lub wynajem urządzeń drukujących jest coraz popularniejszym rozwiązaniem dla firm, które chcą korzystać z nowoczesnego i niezawodnego sprzętu bez ponoszenia wysokich kosztów zakupu i serwisu.

Na czym polega dzierżawa urządzenia?

Dzierżawa jest usługą, która pozwala na korzystanie z urządzenia drukującego bez konieczności jego zakupu. W zależności od potrzeb mogą być nią objęte zarówno małe drukarki lokalne jak i wysokowydajne kolorowe urządzenia wielofunkcyjne. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla małych, jak i dużych firm, które chcą obniżyć koszty eksploatacji i zwiększyć wydajność pracy. Urządzenie przez cały okres dzierżawy pozostaje własnością wydzierżawiającego. Użytkownik nie jest właścicielem sprzętu i dzięki temu nie musi wprowadzać go na wyposażenie ani amortyzować. Użytkownik nie jest obciążony  serwisem jak również zakupem materiałów eksploatacyjnych w postaci tonerów, czy bębnów. Po jego stronie pozostaje zakup papieru, zszywek oraz obowiązek zabezpieczenia urządzeń przed kradzieżą, uszkodzeniem czy dewastacją.

Dzierżawa / wynajem urządzeń drukujących ma wiele zalet:

 • użytkownik nie musi inwestować własnych środków w zakup drogiego urządzenia, ani martwić się o jego amortyzację i utrzymanie
 • wynajem zapewnia pełną opiekę serwisową i dostawę materiałów eksploatacyjnych (poza papierem i zszywkami) co prowadzi do oszczędności czasu w administrowaniu sprzętem
 • udzielana jest pomoc w instalowaniu i konfigurowaniu sprzętu
 • istnieje możliwość otrzymywania miesięcznych raportów i zestawień, które pozwalają łatwiej szacować koszty
 • krótki czas reakcji serwisu
 • monitorowanie stanu urządzenia i możliwość wymiany na nowszy model
 • użytkownik może dopasować parametry i funkcje urządzenia do swoich potrzeb i zmieniać je w razie potrzeby
 • istnieje możliwość elastycznego dopasowanie warunków umowy do potrzeb (np. czas trwania,  rodzaj urządzeń, czasowe zwiększanie ilości itd.)
 • dzierżawa stanowi koszt uzyskania przychodu.

W jaki sposób rozliczana jest dzierżawa?

Opłaty za dzierżawę urządzenia składają się z dwóch części:

 • stały czynsz dzierżawny – jest to stała opłata rozliczana w trybie miesięcznym
 • opłata za wykonane wydruki, kopie, skany – dzierżawca ponosi koszty za faktycznie wykonane w miesiącu wydruki, kopie i skany. Wylicza się ją na podstawie przemnożenia ilości wykonanych w danym miesiącu wydruków, kopii oraz skanów przez ustaloną w umowie stawkę.

Czas trwania umowy dzierżawy

Czas trwania umowy jest dopasowany do potrzeb dzierżawcy. Umowa może być podpisana na okres 12, 24 lub 36 miesięcy, oczywiście z możliwością wydłużenia współpracy.