Dzierżawa kserokopiarek

Dzierzawa Kserokopiarek
Wiedząc jak dużym kosztem są wydatki związane z zakupem, eksploatacją, administrowaniem kopiarkami i drukarkami oraz jak wiele czasu zajmują wszelkie czynności z nimi związane takie jak: zakupy materiałów eksploatacyjnych, doglądanie stanu technicznego, rozliczanie wielu faktur itp., mamy dla Państwa dwa idealne rozwiązania, które są stosowane powszechnie we wielu krajach na całym świecie

Dzierżawa, wynajem kserokopiarek oraz umowa serwisowa koszt za kopię

(oferta dotyczy Wrocławia oraz okolic w promieniu 50km)Wiedząc jak dużym kosztem są wydatki związane z zakupem, eksploatacją, administrowaniem kopiarkami i drukarkami oraz jak wiele czasu zajmują wszelkie czynności z nimi związane takie jak: zakupy materiałów eksploatacyjnych, doglądanie stanu technicznego, rozliczanie wielu faktur itp., mamy dla Państwa dwa idealne rozwiązania, które są stosowane powszechnie we wielu krajach na całym świecie:


Dzierżawa- umowa wynajmu kopiarek lub drukarek

Koszt za kopię - umowa obsługi serwisowej kopiarek lub drukarekUmowa dzierżawy polega na tym, że po wcześniejszej konsultacji i określeniu potrzeb, wypożyczane jest urządzenie a następnie raz w miesiącu po podaniu stanu licznika wystawiana jest faktura za czynsz dzierżawny oraz za ilość wykonanych kopii. Jest to prosty i tani sposób na zostanie użytkownikiem kserokopiarek lub drukarek bez konieczności ich zakupu. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych a mimo to urządzenia utrzymywane są w nienagannym stanie. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Klient płaci tylko za wykonane kopie lub wydruki. Wysokość opłat zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości robionych kopii/wydruków.Korzyści wynikające z dzierżawy:-brak konieczności angażowania własnych środków na zakup urządzeń

-raz w miesiącu wystawiana jest zbiorcza faktura, co pozwala zredukować ilość otrzymywanych dokumentów do minimum

-zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami

-koszty eksploatacji oraz napraw są po stronie wydzierżawiającego( za wyjątkiem papieru, zszywek)

-użytkownik nie musi tworzyć magazynu materiałów eksploatacyjnych a co za tym idzie przestają istnieć wydatki z nimi związane

-łatwe szacowanie kosztów dzięki stałej stawce

-otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków

-krótki czas reakcji serwisu

-wraz ze zmianą wymagań istnieje możliwość wymiany na urządzenie spełniające oczekiwania użytkownika

-gwarancja stałej wysokiej jakości kopii/wydruków

-opłaty związane z dzierżawą stanowią w całości koszt uzyskania przychodu

-możliwość uzyskania maszyny zastępczej na czas naprawy posiadanego urządzenia.
Umowa"Koszt za kopię" jest idealnym sposobem na utrzymanie kserokopiarek lub drukarek w nienagannym stanie. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Płaci się tylko za wykonane kopie lub wydruki.


Polega ona na rozliczaniu w cyklu miesięcznym wszystkich kosztów eksploatacyjnych urządzeń kopiujących oraz drukujących będących na gwarancji, których właścicielem jest użytkownik. Przeliczona ilość wykonanych kopii/wydruków przez ustaloną stawkę stanowi wartość miesięcznej opłaty w której zawarte są wszystkie koszty robocizny, materiałów oraz części eksploatacyjnych za wyjątkiem papieru oraz zszywek. Wysokość stawki za jedną kopię zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości robionych kopii/wydruków. W przypadku urządzeń pogwarancyjnych istnieje możliwość dokonywania napraw w ramach umowy ”KOSZT ZA KOPIĘ” za dodatkową opłatą.Korzyści wynikające z umowy „Koszt za kopię”:


-mniejsza ilość faktur ( jedna zbiorcza faktura raz w miesiącu),

-zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami,

-koszty eksploatacji są rozłożone w czasie

-krótki czas reakcji serwisu

-przestają istnieć wydatki związane z tworzeniem magazynu materiałów eksploatacyjnych

-analiza ilości wykonanych kopii/wydruków przez klienta daje możliwość łatwego szacowania kosztów dzięki stałej stawce

-otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków

-gwarancja stałej wysokiej jakości kopii/wydruków

-możliwość uzyskania maszyny zastępczej na czas naprawy posiadanego urządzenia

-użytkownik zgłasza bezpośrednio do serwisu wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem urządzenia.NASI PARTNERZYKONTAKT


Met
MET M. Raczyński, A. Latacz Spółka Jawna
ul. Krakowska 50-52
50-425 Wrocław
NIP: 899-010-56-46

Dział materiałów eksploatacyjnych i biurowych:
+48 71 341-37-91

Dział kserokopiarek:
+48 71 341-37-96

Dział drukarek i skanerów wielkoformatowych:
+48 71 341-45-32

Fax:
+48 71 341-45-33

Telefon komórkowy:
+48 603-788-533
Proszę uzupełnij wszystkie wymagane pola
captcha
Przeładuj